Argentina 2008,Tierra del Fuego (Eldslandet)

Eldslandet är en argentinsk provins som omfattar flera territorier avskiljda från Argentinas fastland. Enligt den officiella argentinska provinsindelningen innefattar provinsen Eldslandet även områden som Argentina gör anspråk på men ej kontrollerar. Provinsen består av den östra delen av Isla Grande på Eldslandet. Eldslandet är en argentinsk provins som omfattar flera territorier avskiljda från Argentinas fastland. Enligt den officiella argentinska provinsindelningen innefattar provinsen Eldslandet även områden som Argentina gör anspråk på men ej kontrollerar. Provinsen består av den östra delen av Isla Grande på Eldslandet.