Berglärka

Typiska kännetecken:
Ca 16-19 cm. Ljus buk. I övrigt brun och brunspräcklig förutom hvudet som är brokigt i gult och svart. Honans dräkt är mindre kontrastrik än hanens.
Sällsynt. Häckar i norra fjällkedjan. Få övervintrar vid större sjöar och vid kusterna i södra Sverige. Födan består mestadels av frön. Även insekter under häckningssäsongen. Bygger sitt bo på marken på fjällhed. Lägger oftast 2-4 ägg som honan ruvar i ca 10 dygn. Ungarna tas om hand av båda föräldrarna som blir flygga efter drygt 2 veckor. Oftast två kullar per säsong. I oktober sker flyttningen mot sydväst då den kan visa sig vid sandiga eller grusiga platser i södra Sverige. Vissa kan övervintra i Skåne och vid västkusten med de flesta fortsätter mot Danmark eller kusten vid tyska bukten.