Björktrast

Typiska kännetecken:
25cm. Skiljs lätt från övriga trastar genom kombinationen av grått huvud, grå övergump och rödbrun rygg.Förekommer allmänt till ganska allmänt från nordligaste Lappland ner till södra Skåne.Tar ofta sin föda ute på öppna fält, gräsmattor eller liknande, där de i första hand söker efter mask, men också snäckor, insekter, spindlar och andra smådjur. Under hösten och vintern äter björktrastarna med stor förtjusning bär och frukter av olika slag.
Häckar både i enstaka par och i kolonier på ett hundratal par. Boet byggs på varierande höjd i träd, från kanske tio meter, ner till en meters höjd och ibland även direkt på marken. Boet byggs av gammalt gräs, som med hjälp av lera formas till en djup skål.