Blåögd skarv

KEJSARSKARV ELLER BLÅÖGD SKARV
Den är naturligt släkt med våra skarvar. Den finns i olika underarter, beroende på var den håller till eller träffats på. Underarterna skiljer sig på detaljer när det gäller teckningen kring kinderna och den mer eller mindre lysande fläcken eller knölen vid näbbroten. Den sydgeorgiska underarten har en tydligt utvecklad, starkt lysande knöl. Hos den antarktiska underarten är knölen väl utvecklad och lysande på vuxna fåglar. Hos ungfåglarna saknas den dock helt. Kejsarskarven liksom våra skarvar, lever huvudsakligen på fisk.