Bofink

Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges vanligaste fågel. Den är huvudsakligen en flyttfågel som anländer i mars-april och flyttar i sept-nov. Man tror att det finns runt 8 miljoner par i Sverige och den siffran tycks ha vart ganska oförändrad under flera hundra år, vilket kan bero på att arten är mycket anspråkslös vad gäller häckningsmiljö. Typiska kännetecken 14-16 cm. Dubbla och vita vingband, vita ytterkanter på stjärten samt grågrön övergump. Hanen har blågrå hjässa och nacke, brunrött bröst och ansikte samt brun rygg. Honan är mer diskret färgad i brunt och grått, där de typiska vita teckningarna fortfarande syns Finns i stort sett hela landet, men mer sparsamt i de inre delarna av Norrland och vid fjällområdena. Håller gärna till i trädgårdar, parker och skogar, främst löv- och blandskog. Boet som byggs i buskar och träd och då oftast i en grenklyka, är skålformigt och består av mossa, lavar, fjädrar och tagel. Äggen läggs i maj-juni och ruvas i 12-14 dygn. Troligtvis läggs två kullar per säsong