Brun Kärrhök

Brun kärrhök är en utpräglad slättsjöfågel. Den patrullerar vassar och omgivande åkermarker glidflygande med vingarna ofta ganska högt, som i ett V. Under häcksäsongen förser hanen honan med föda vilket kan ske med en viss finess. När hanen närmar sig boplatsen med föda signalerar den till honan som möter upp på något lägre höjd. Vid ett visst ögonblick släpper hanen bytet då honan vänder sig på rygg i luften och fångar det med klorna Typiska kännetecken 42-56 cm. Vingspann 115-140 cm.
Vuxen hane har svarta vingspetsar, ljust blågrå stjärt och delar av vingarna. Ryggen och inre delarna av vingarna är bruna medan huvudet och bröstet är gulvita. Honan är mörkbrun med ljusare strupe, hjässa och framkant på vingarna. Ungfåglarna liknar honan. Förekommer främst i södra delen av landet. Mindre vanlig i Mellansverige, förekommer även sporadiskt i Norrbottens kustland. Äter: Små däggdjur och fåglar. Häckar: Ett plattformsliknande bo direkt på marken som byggs av grenar, gräs och vass i vassar längs näringsrika sjöar. Lägger 3-5 ägg som ruvas av honan i ca 5 veckor. Det svenska beståndet uppskattades till 1 400 par år 2000. Brun kärrhök övervintrar i Medelhavsländerna och tropiska Västafrika dit den flyttar från augusti till början av oktober. De första kommer tillbaka i slutet av mars, medan de nordliga återvänder i mitten av maj.

Källa: WikipediaNRM