Brunand

Typiska kännetecken:
45 cm. Hannen jämnt ljusgrå med brunt huvud, svart bröst och svart vid stjärtroten. Honan mer diskret färgad i brunt och grått.Häckar sparsamt i hela Sverige men mer koncentrerat i landets östra delar. Äter späda skott av nate och andra vatten växter, rotstockar, vatteninsekter, kräftdjur och grodyngel. Häckar gärna i vegetationsrika slättsjöar och dammar. Häckar även gärna i en skrattmåskoloni.