Argentina 2008, Buenos Aires

Buenos Aires är sedan 1880 huvudstad i republiken Argentina. Staden är belägen vid Río de la Platas södra strand och har cirka 2,9 miljoner invånare samt 12,8 miljoner invånare  i storstadsområdet. Stadens centrum utgörs av ett eget federalt distrikt (egentligen autonom stad, ciudad autónoma) som omges av provinsen Buenos Aires, vars huvudort La Plata ligger söder om Buenos Aires. Buenos Aires betyder ungefär ”Den goda luften” eller ”De goda vindarna”.

Staden anlades 1536 av spanjoren Pedro de Mendoza och fick namnet Nuestra Señora Santa María del Buen Aire (Vår Fru den heliga Maria av den goda brisen). Staden övergavs dock 1541 och grundades på nytt 1580. Först på 1700-talet började utvecklingen till en viktig hamnstad. 1776 blev Buenos Aires huvudstad i vicekungadömet Río de la Plata. Vid sekelskiftet 1800 uppgick befolkningen till 50 000 personer.Buenos Aires ockuperades 1806 av brittiska trupper. Det spanska vicekungadömet förmådde inte att ingripa utan en folklig resning mot britterna skedde och staden befriades. Det blev inledningen till den argentinska självständighetskampen. Den 25 maj 1810, efter Napoleon I:s invasion av Spanien, bildades den första oberoende regeringen i Buenos Aires. Självständigheten proklameras den 9 juli 1816 i en lagstiftande kongress i staden Tucumán i norra Argentina.De första femtio åren av självständigheten präglades av våldsamma konflikter, både med grannländerna och mellan Buenos Aires och provinserna. 1853 fick Argentina en ny författning efter amerikansk förebild. Emellertid bröt sig Buenos Aires ur den föreslagna federationen vilket ledde till en väpnad konflikt som slutade med att Buenos Aires 1861 erövrade federationen och kom därmed att ingå i den igen .Med Bartolomé Mitres presidentskap 1862-68 inleddes den 70-årig period av stabilitet, civila regeringar och ekonomisk tillväxt som förvandlande Argentina till en av de rikaste nationerna i världen. Samtidigt försköts det ekonomiska centrumet i Argentina till kusten och Buenos Aires och stadens enorma expansion inleddes. 1880 löstes de sista frågetecknen om Buenos Aires status, och staden blev formellt Argentinas huvudstad.Den enorma jordbruksexporten och invandringen från Europa förändrade staden totalt och dagens stadsbild växte fram med breda boulevarder och imponerade byggnadsverk. 1913 invigdes Buenos Aires tunnelbana och 1914 hade befolkningen stigit till 1,5 miljoner. Under mellankrigsepoken byggdes nya skyskrapor och den snabba tillväxten fortsatte. På 1960-talet stabiliserades befolkningen i innerstaden till omkring 3 miljoner invånare.