Buskskvätta

Typiska kännetecken:
12-14 cm. Kortstjärtad och knubbig. Hanen är spräcklig i brunsvart med rostbrunt på ryggen. Ljus strimma över ögat och vita teckningar på vingar och stjärt. Honan saknar nästan helt det vita på vingarna. Lever Intill grunda slättsjöar, längs åstränder, på fuktig tuv- och betesmark. Äter insekter och boet läggs väl dolt i en tuva på marken. Buskskvättan lägger sina ägg i ett öppet bo som byggs i en buske eller i en grästuva.  Äggen är 5-7 st och djupt blågröna, ibland med små rödaktiga prickar. Äggen ruvas i 13 dygn i maj-juni  Buskskvättan är allmän till tämligen allmän över nästan landet under sommarhalvåret, eftersom den är en flyttfågel. Den kommer i april-maj och flyttar i början av oktober till de tropiska delarna av Afrika.