Duvhök

Typiska kännetecken:
50-60 cm. Vingspann 100-120 cm. Grå och vit. Ljust ”ögonbryn”. Mörk rygg och hjässa. Ljusare undersida där de vuxna, (adulta), fåglarna är streckade på tvären medan ungfåglarna är vertikalt tecknade. Finns i hela landet upp till trädgränsen men inte i fjällen. Födan består av fåglar och mindre däggdjur. Häckar i skogsmiljö, helst med inslag av gamla barrträd. Boet byggs av ris uppe i ett träd. Lägger 3-4 ägg i maj. Duvhöken lever i livslånga parförhållanden och har ofta flera bon i reviret.