Fiskgjuse

Typiska kännetecken:
55–60 cm med ett vingspann på 145–170 cm. Vit undersida med mörka ”knogar” på vingarna. Översidan mörk och spräcklig. I flykten kupade vingar och nedsänkta ”händer” vilket gör att den kan se ut som en stor måsfågel.Förekommer i hela landet. Föda fisk Häckar vid sötvattensjöar och ibland nära bräckt vatten kring kusterna. Bygger bo långt inne i skogen i breda trädkronor, oftast i tallar.Fiskgjusen kan ses stå stilla, ryttlande, i luften ovanför en sjö för att sedan dyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna med huvudet framåtriktat. Färden går vanligtvis till boet som kan ligga flera kilometer från fiskeplatserna.Flyttar till Västafrika i augusti-september. Ungfåglarna stannar söder om häckningsområdena de första åren medan de som kommer för att häcka återkommer i april.Fiskgjuse är landskapsdjur och landskapsfågel för Södermanland.