Fjällvråk

Typiska kännetecken:
50-60 cm. Upp till 145 cm mellan vingspetsarna. Vit övergump med svart ändband på ovansidan av stjärten och ljusa spräckliga inslag. Fjäderklädda tarser.
Häckar i nordväst från Värmland till Norrbotten och i fjällvärlden. Vissa övervintrar i södra Sverige. Äter gnagare och speciellt fjällämmel Lätet är ett långt klagande gnäll. Boet byggs i en klippbrant eller högt träd. År då lämmel saknas kan häckning utebli.Eftersom fjällvråken lägger sina ägg relativt sent på våren är den inte lika beroende av vind- och väderskyddade boplatser som många andra fjällfåglar är. T.ex. kan ett klippstup duga bra att placera ett risbo i. Äggen är ca 2-5 till antalet, smutsvita med gulbruna fläckar och stora som hönsägg.Fjällvråken är en utpräglad gnagarspecialist men kan även föda upp sina ungar på grodor, ripor, änder och småfågel om det är ont om gnagare. Om näringen är knapp går det ut över den minsta ungen. De äldre och större ungarna i kullen kan t.o.m äta upp de yngre för att överleva. Hanen för det infångade bytet till boet där honan matar ungarna.Under jakten kretsflyger fjällvråken, sitter stilla på en utkiksplats eller ryttlar långa stunder. Antalet häckande par varierar mellan ca 3000 – 5000 par.