Malön-Flatön-Ängön

Flatön är en ö som tillhör Morlanda socken och Orusts kommun. Landarealen är 830 hektar, och invånarantalet 204. Färjeförbindelse finns med Dragsmark i norr sedan 1940-talet, och med Orust i söder sedan 1957 Ursprungligen fanns det tre öar. Dessa var FlatönÄngön och Rapön. Landhöjningen har medfört att de tre öarna har vuxit samman. Namnet Ängön används dock än idag som geografisk beteckning och finns även skyltad som på ön, dels vid färjeläget Ängön-Furuvik och dels mitt på ön där Ängön skilde sig från Flatön förr i tiden. Rapön har dock fallit ur bruk. 1871 invigdes Flatöns skola. 1924 byggdes en ny skola bredvid den gamla. I den nya skolan fanns det en gymnastiksal och en träslöjdsal för pojkarna. I den gamla skolan hade flickorna textilslöjd. Skolundervisningen upphörde på 1960-talet eftersom de sista eleverna som fick börja i skolan var 1960. 1985 blev den gamla skolan skolmuseum och ägs idag av Malö-Flatö Hembygdsförening.1928 invigdes Flatö kyrka (även kallad Flatöns kapell), som tillhör Morlanda församling. Kyrkobyggnaden är inspirerad av funktionalismen och ritad av Sigfrid Ericson. Trubaduren och diktaren Evert Taube bodde under 1940-talet på Ängön, där han skrev många av sina mest kända visor under denna period, och på så vis gjorde trakten berömd. Bland andra förekommer ”Handelsman Flink” i hans visor. Detta eufemistiska smeknamn gav Taube åt lanthandlaren Gustav Johansson, som var känd för att inte göra sig någon brådska. Flatöns Ängöområde har till och med år 2013 huserat evenemanget Taubespelen En av anledningarna till att Taubespelen hölls där var Everts Taubes anknytning till platsen genom hans visa ”Vals på Ängön”.