Galtabäck

Galtabäck är en småort och tidigare fiskeläge i Tvååkers socken i Varbergs kommun. Orten ligger vid kusten, tio kilometer söder om Varberg. Tidigare gick Europaväg 6 genom Galtabäck. Orten är bland annat känd för Galtabäcksfyndet och Galtabäcks hamn. I hamnen finns ett båtmuseum.

Vid Galtabäck ligger den långsmala havsviken Lerjan, som är en betydande rastplats för vadarfåglar.Spovsnäpporsmåsnäpporkärrsnäpporsandlöpare och ibland även myrsnäppor brukar rasta i viken. Pilgrimsfalken ses emellanåt jagande vadarfåglarna. Under vintern hör strandremsan till en av de säkraste siktningslokalerna för berglärkan, som övervintrar i viken. De kringliggande kusthedarna och klapperstensfälten ingår i naturreservatet Gamla Köpstad Södra.