Gråsparv

Typiska kännetecken:
16 cm. Hanen har grå hjässa, chokladbrun nacke samt en stor svart strupfläck. Undersidan är ljusgrå medan ryggsidan går i brunt med längsgående mörka streck. Honan är mer oansenligt färgad i smutsbrunt och grått. Den saknar dessutom hanens bruna nacke och svarta strupfläck. Båda könen har ett tydligt vitt vingband högt upp på vingen.
Gråsparven uppträder flockvis i städer och andra samhällen i människans närhet i större delen av landet. Äter frön, frukter och insekter. Lätet är ett entonigt kvitter som framförs långsamt i olika tonlägen. Sjunger ofta i kör. Häckar under tegelpannor, i ventiler, i övergivna svalbon och ibland även i buskage och häckar. Häckningen sker i stora kolonier och Gråsparven bildar livslånga äktenskap. Boet består av grova strån som är fodrat med fjädrar, ull och hår.Gråsparven har funnits i Sverige under en mycket lång tid. Man har funnit benrester i Uppland som visat sig vara 2800 år gamla. Ursprungligen var arten skoglevande, men har genom åren utvecklats till att bli en av de mest kulturbundna fåglarna i landet. Den är idag så pass vanlig i städerna att en majoritet av det svenska beståndet torde finnas här. Efter att ett Gråsparvpar etablerat sig inom ett område, stannar de vanligtvis där under resten av livet. Den är således en stannfågel. Uppskattningsvis finns det 300.000 – 700.000 par i landet.