Grönsiska

Typiska kännetecken:
12 cm. Liten mörkstreckad fågel med mer eller mindre grönt inslag och gult vingband. Hannen mer färgad än honan och med en svart haklapp och svart panna.
Häckar ganska allmänt i hela Sverige med undantag för norra Lappland. Äter frön från barrträd och lövträd, främst björk och al. Även knoppar, enbär och insekter ingår i födan.
Sången ett behagligt kvittrande och liksom kiknande. Bygger sitt bo mycket högt upp, ofta 20-25 meter upp i någon gran eller tall. och är därför synnerligen svår att upptäcka. Det kan ligga ända upp till 25 meters höjd och placeras långt ut på en gren. Det byggs av tunna grankvistar, mossar, lavar och växt ull med ett finare växtmaterial som foder. Boet får till en dal sin fasta och eleganta utformning genom att grönsiskan använder spindelväv för att hålla ihop konstruktionen med. Det är honan som ensam bygger boet.De fyra till sex äggen är blåvita med mörka fläckar på. I regel läggs två kullar, den första i april eller maj. Honan sköter ensam ruvningen i 11 dagar och blir under den tiden matad av hanen. Ungarna matas sedan av båda föräldrarna och efter ett par veckor lämnar ungarna boet.