Gulärla

Typiska kännetecken:
17 cm. Lätt att känna igen på sin gula undersida och olivgröna rygg. Huvudets färg varierar dock. Sydligare gulärlor har grått på huvudet med vitt ögonbrynsstreck, medan nordligare gulärlor är svarta på huvudet och saknar ögonbrynsstreck. Förekommer vanligast i södra Sverige men utbredningen är ojämn och arten är oftast sällsynt till sparsamt förekommande. I större delen av Norrland är arten allmän och mer jämnt utspridd.Äter praktiskt taget enbart insekter och huvudsakligen flugor och mygg.Sången är en något tjippande ramsa av lockläten.Boets byggs på marken av grässtrån och mossa som fodras med hår, ull eller fjädrar. Både hannen och honan ruvar de fyra till sex äggen som läggs i maj eller juni. På natten är det dock alltid honan som ruvar. Äggens färg varierar lite men är ljusa med täta mörkare fläckar på. Gulärlan anländer till Sveriges södra delar i skiftet april, maj. I Mellansverige ett par veckor senare. I Norrland kan det dröja ända till senare hälften av maj. Hannarna kommer alltid mellan sex och tjugo dagar tidigare än honorna, för att etablera sina revir.Boets placering bestäms av honan och det är även hon som ensam bygger boet. Efter tretton dagars ruvande kläcks äggen och efter ytterligare lika lång tid lämnar ungarna boet. Gulärlan som enbart lever av insekter har en väldigt speciell teknik med vilken den fångar sin föda. Den slår till insekterna med sina vingar eller med stjärten så att de hamnar på marken, där de sedan plockas upp. I augusti och september flyttar gulärlorna till vinterkvarteren i tropiska Afrika.