Gulnäbbad slidnäbb

Gulnäbbad slidnäbb är en fågel i familjen slidnäbbar inom ordningen vadarfåglar, den enda landlevande fågeln som är endemisk för Antarktis. Gulnäbbad slidnäbb är en satt och helvit fågel bortsett från det rosa, bara och vårtiga ansiktet. Den är 38-41 centimeter lång med ett vingspann på 76-80 centimeter. Fågeln häckar på Antarktiska halvön och flyttar under södra halvklotets vinter till södra Argentina, södra Chile och Falklandsöarna. Artens flyttningsrörelser är ganska dåligt kända. Adulta fåglar lämnar häckningslokalerna i februari till mars och sprider ut sig över ett större område, och återvänder i oktober till november. Ett mindre antal övervintrar även på häckningslokalerna, exempelvis på ön Signy IslandJuvenilerna är mer flyttningsbenägna och mindre antal översomrar på Falklandsöarna och Tierra del Fuego. Gulnäbbad slidnäbb är en allätare, asätare och kleptoparasit. Den stjäl krill och fisk från pingviner och äter ibland deras ägg och ungar. Den intar också as, spillning och avfall om det finns tillgängligt.Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling som inte tros vara utsatt för något substantiellt hot Fågeln har på svenska även kallats större slidnäbb.