Hämpling

Typiska kännetecken:
Ca 12-14 cm. Vingspann ca 20-25 cm. Hanen har kanelbrun rygg, rött bröst och ljus undersida. Honan saknar det röda och har en streckad rygg. Ger ett rastlöst och rörligt intryck.Finns huvudsakligen i södra och mellersta Sverige samt vid norrlandskusten. Äter mest frön men även insekter. lätet är en varierad, kvittrande och melodisk sång. Bo byggs lågt i buske eller mindre träd av honan medan hanen ser på. Lägger ca 4-6 ljusblå fläckiga ägg som ruvas mest av honan i knappt 2 veckor. Hanen matar honan under ruvningen och hjälper sedan till att ta hand om ungarna. Ungarna flygga efter ca 2 veckor. Hämplingen får ofta två och ibland tre kullar per år.Paret håller tätt ihop hela sommaren.Hämplingen trivs i öppna buskrika marker med frörika örter. Denna naturtyp försvinner mer och mer i det moderna jordbrukslandskapet vilket bidragit till att antalet hämplingar minskat kraftigt under senare tid. Dock har den ökade odlingen av raps gynnat arten Hämplingen övervintrar i västra och mellersta Europa och i medelhavsländerna. Några kan stanna i södra Sverige över vintern. Flytten sker i mars-maj respektive september-oktober.