Hornborgasjön

Hornborgasjön är en insjö i Västergötland, belägen cirka 15 kilometer sydöst om Skara. Den räknas som en av Sveriges rikaste fågelsjöar och är särskilt känd för att tranor årligen dansar här. Sjön och dess omgivningar är sedan 1999 naturreservat benämnt Naturreservatet Hornborgasjön. Sjön har en yta på 28 kvadratkilometer och natura 2000-området är 40 kvadratkilometer stort.Hornborgasjön bildades för ungefär 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. Man har funnit rester av bosättningar i området som daterats vara 1 000 år yngre då Hornborgasjön fortfarande var en havsvik.Hornborgasjön är allmänt mest känd för den stora mängd tranor  som stannar till där på våren för att vila och äta innan de flyger vidare till sina häckplatser i mellersta Sverige och Norge. De rastar där också under andra halvan av året, innan de flyger söderut till sina vinterkvarter i Spanien. Rekordet är från 3 april 2012 då 26 500 individer fanns på platsen. Det gamla rekordet, 18 500, var från 31 mars 2009. Sjön har idag ett rikt fågelliv med speciellt dykänder och doppingar. De senare finns representerade med Sveriges alla fem häckande arter, där skäggdopping och gråhakedopping är vanligast och den mest spektakulära är svarthalsad dopping som 2007 häckade med 135 par.Utöver dykänder och doppingar häckar där ett antal vadare och simänder och sedan 1980 har det häckat 54 olika arter av våtmarksfåglar. I bladvassen runt sjön häckar bland annat trastsångarerördrom och vattenrall. En nyhet efter restaureringen är också att det årligen ruggar 10 000 grågäss fram till slutet av juni.

1