Humla

Humlor är ett släkte av insekter tillhörande familjen långtungebin inom överfamiljen bin Sverige är särskilt rikt på humlearter jämfört med andra europeiska länder. I en vanlig trädgård kan du ofta se fler än 10 olika arter av humlorHumlor trivs både på blomrika ängar och i blomrika trädgårdar. Humlor är viktiga pollinerare av frukt och bär och därför innebär fler humlor större skördar. Vid en snabb anblick kan humlor se lika ut, men tittar man närmare kan man se att de skiljer sig väsentligt, både vad gäller utseende och val av mat och boplats. Under sommaren växer boet efterhand. Nya celler byggs av vax i flera våningar och när boet är som störst kan det finnas upp emot 500 arbetshumlor. De som föds under sommaren är oftast större än de tidiga på grund av bättre tillgång till föda. I slutet av sommaren föds det både honor, som skall bli nästa års drottningar, och hannar. En tid efter parningen, som oftast sker i luften, dör de unga hannarna som inte har någon mer uppgift att fylla. De befruktade honorna lämnar nu det döende samhället där också den gamla drottningen dör. Honorna letar nu upp något lämpligt ställe för sin övervintring. Vinterboet kan ligga i någon kulle eller vid någon vägkant och gemensamt för de olika ställena brukar vara att det är en sval plats utan allt för mycket sol. Det vore nämligen ödesdigert, både för humlorna och för äppelskörden, om de skulle bli väckta för tidigt på året av vårsolen då det ännu inte finns något som blommar.I Sverige finns fyrtio humlearter. Ett trettiotal av dem är samhällsbyggande (släktet Bombus), precis som deras närmaste släkting honungsbiet. Till skillnad från honungsbi-samhället så övervintrar inte samhället, utan det är endast humledrottningen som övervintrar, och hon sätter ett nytt bo varje år. När drottningen samlat energi och kraft efter övervintringen så börjar hon söka efter en boplats. Olika humlearter bygger bo i olika miljöer. De flesta arterna söker en hålighet i marken, i stenrösen, grästuvor eller liknande. Andra humlor bygger sina bon i håligheter i träd eller stubbar och i isolering i byggnader. Hushumlan (brun, svart och vit, lätt att känna igen) letar håligheter i väggar och knutar på hus och lador och det är den humla man ofta finner inne i huset Humlan söker sig ofta till platser där det tidigare bott sorkar eller möss. Man brukar säga att om man vill locka en humla att bygga bo ska man lägga lite muslort i sin humleholk. Anledningen till att de lockas av mus- och sorkbon är antagligen att dessa bon ligger torrt, utan risk för översvämning. När drottningen väl har valt boplats klär hon den med isolerande material (gräs, mossa,..). Isoleringen är viktig eftersom humlor faktiskt ruvar sina ägg, och håller dem vid närmare 30 grader. 

 ..