Humla

Humlor är ett släkte av insekter tillhörande familjen långtungebin inom överfamiljen bin. Släktet förekommer främst på norra halvklotet, med enstaka arter i Sydamerika. I Sverige finns 38 arter, medan det i Finland finns 37. Individerna inom släktet är kraftigt byggda.Humlor trivs både på blomrika ängar och i blomrika trädgårdar. Humlor är viktiga pollinerare av frukt och bär och därför innebär fler humlor större skördar. Humlor gör inte någon skada, varken på hus eller andra byggnader. Eftersom de är viktiga pollinatörer bör man låta humlorna vara.Humlorna tar all sin näring från blommor. Pollen, som är mycket proteinrikt, är den viktigaste näringen för larverna, men särskilt på våren är det viktigt att drottningen äter pollen. Då kan hon snabbt utveckla sina ägg och börja söka efter boplats. Blommornas nektar innehåller mest socker och är viktig energi för humlorna när de flyger omkring och samlar pollen. Energin behövs också för att producera värme så att de kan hålla hög temperatur i boet och ruva sina larver, och för att producera vax.Pollen samlas i pälsen genom att humlan kryper över, skrapar eller vibrerar ståndarna. Pälsen kammas med benen och pollenkornen förs med putsrörelser till bakskenbenens utsidor som är blanka och omgivna av långa böjda hår.Där klibbas pollenkornen fast i en klump på varje ben sk pollenbyxor.Nektar sugs upp med snabeln och hamnar i krävan (honungsmagen) som ligger i bakkroppen. Olika humlearter har olika lång snabel och väljer därför att besöka olika blommor. Blommor med nektar i spetsen på en lång pip eller sporre besöks av arter med lång snabel. En del humlearter har hittat på ett knep. De biter hål på sporren med sina käkar och tar nektar utifrån. Då behöver de inte krypa in i blomman som då heller inte blir pollinerad. Mörk jordhumla och tjuvhumla är utpräglade ”nektartjuvar”.