Island 2007, Reykjavik

Reykjavik är Islands huvudstad och största stad. Namnet betyder Rökvik eller snarare Rökavik, det vill säga ”rökarnas vik”. Detta namn fick viken och trakten efter anblicken av heta källornas ångpelare, som än idag ligger inom staden. Reykjavik är världens nordligaste och Europas västligast belägna huvudstad. Befolkning: 122 853 (2016)