Kålfjäril

Kålfjärilen finns upp till mellersta Dalarna, upp längs kusten norrut och även inne i Jämtland. Kålfjäril är en art av fjärilar som hör till familjen vitfjärilar. Kålfjärilen är påträffad i hela Norden. Puppan överlever dock inte riktigt stränga vintrar och därför reproducerar sig arten årligen bara i de södra kustlandskapen.Det enklaste sättet att skilja kålfjärilen från de andra arterna är att den är större (54-61 mm, jämfört med rov- och rapsfjärilarna som blir minst 1 cm mindre) Förutom storleken är kålfjärilen betydligt mer kontrastrik än de andra arterna. Det svarta fältet över vingspetsarna går längre längs vingarnas kanter och fläckarna är tydliga och mörka. Den mörka delen är så skarp att den syns genom undersidan.Honan har två svarta fläckar på framvingarna. Undersidan av vingarna kan ha mörkare pudring, men aldrig lika tydligt längs vingribborna som rapsfjärilen.