USA 2012, Kalifornien, Morro Bay

Morro Bay är en integrerad stad vid vattnet i San Luis Obispo County, Kalifornien som ligger längs Highway 1 på Kaliforniens centrala kust . Befolkningen är c:a 10 234, Morro Bay är namnet på det stora mynningen som ligger längs den norra stranden av själva viken. Den större viken som lokalområdet ligger på är Estero Bay , som också omfattar samhällena i Cayucos och Los Osos . Staden Morro Bay ligger 20 km nordväst om San Luis Obispo och ligger på motorväg 1 . Los Osos Creek släpps ut i Morro Bay. Stadens mest slående funktion är Morro Rock, en 576 fot hög vulkanisk klippa   som står vid ingången till hamnnen. Ursprungligen var den omgiven av vatten, men den norra kanalen fylldes in för att göra hamnen.  Det stenbrottades från 1889 till 1969, och 1968 utsågs det till ett historiskt landmärke. Området runt basen på Morro Rock är öppet för besökare, med parkeringsplatser och stigar. Det är emellertid förbjudet att klättra i berget förutom med tillstånd, både på grund av risk för skador och eftersom det är en häckningsplats för pilgrimsfalk.