Kanada 2016, Nunavat terrytory

Nunavut betyder ”Vårt land” är och till ytan det största och nordligaste av Kanadas tre territorier; de två övriga är Yukon och Northwest Territories. Territoriet separerades officiellt från Nordvästterritorierna 1 april 1999, och är därmed Kanadas nyaste territorium.  Territoriet separerades officiellt från Nordvästterritorierna 1 april 1999, och är därmed Kanadas nyaste territorium. Skapandet av territoriet var den första större ändringen av Kanadas karta sedan Newfoundland inkorporerades som provins 1949.Territoriet täcker omkring 21 procent av Kanadas totala yta, en yta på 2 093 190 km² och omfattar hela Kanadas östliga del av Arktis. Till Nunavut hör således flera stora arktiska öar, varav Baffinön är den största. Den nordligaste ön, Ellesmereön, ligger endast några mil ifrån Grönlands nordvästra spets. Nunavut är världens femte största administrativa område, efter SachaWestern AustraliaKrasnojarsk kraj och Grönland. Nunavut är visserligen den största av Kanadas provinser och territorier till ytan, men den är den minsta till befolkningen. Den hade året 2006 en total folkmängd på 29 474 invånare, varav ungefär 85 procent är inuiter och annan ursprungsbefolkning.Huvudstad, tillika största stad, i Nunavut är Iqaluit och ligger på Baffinön. Den näst största staden är Rankin Inlet. I Nunavut ligger även den nordligaste permanenta bosättningen i världen, Alert.Nunavut är det första territoriet där en ursprungsbefolkning fått en så betydande grad av självbestämmande. Den 1 april 1999 bildades Nunavut genom att före detta Nordvästterritorierna delades i två. Den östra delen blev då Nunavut, och den västra delen Nordvästterritorierna. Detta är därmed den senaste ändringen som gjorts på Kanadas politiska karta och var en överenskommelse mellan den inuitiska befolkningen och den kanadensiska federala regeringen.Regionen som idag heter Nunavut har under 4000 år bebotts av amerikanska ursprungs­invånare. Många historiker identifierar det som i de nordiska sagorna kallas Helluland som Baffinön, så det är möjligt att invånarna i området hade kontakt med nordmän. I september 2008 gjordes fynd vid arkeologiska utgrävningar vilka kan tyda på att europeiska bosättare anlänt till Baffinön kring år 1000 eller tidigare.De första skriftliga källor som nämner området, utöver de om vikingarna, är från 1576, då den engelska upptäckts­resanden Martin Frobisher under en expedition för att finna Nordvästpassagen trodde sig ha hittat guldmalm kring den vattenyta som idag heter Frobisher Bay längs Baffinöns kust. Malmen visade sig vara värdelös, men Frobisher var den första europé som man känner till hade kontakt med inuiterna. Under 1600-talet följde flera upptäcktsresande i Frobishers fotspår, bland andra Henry HudsonWilliam Baffin och Robert Bylot. Cornwallis Island och Ellesmereön spelade en roll i Kalla kriget under 1950-talet. Den federala regeringen omplacerade då inuiterna från Nunavik till Resolute och Grise Fiord på grund av områdets strategiska geopolitiska position. Många av dessa svälte ihjäl, då de inte var vana vid områdets hårda förhållanden.År 1976, under tiden för markförhandlingar mellan Inuit Tapiriit Kanatami (en inuitisk intresseorganisation) och Kanadas regering, diskuterades att dela upp Nordvästterritorierna för att skapa ett separat territorium för inuiterna. 14 april 1982 hölls en folkomröstning i Nordvästterritorierna, och en majoritet av invånarna röstade för. Markförhandlingarna blev färdiga i september 1992 och ratificerades av nära 85% av de röstberättigade i Nunavut. Den 9 juli 1993 godkändes vidare beslut av det kanadensiska parlamentet. 1 april 1999 blev slutligen Nunavut ett eget territorium.

Geografi