Kornsparv

Typiska kännetecken:
Ca 20 cm. Kraftig näbb. Ljus undersida och mörkstreckad ovansida. Förekommer endast i
Skåne men enstaka exemplar kan förvirra sig något norrut. Äter frön. På sommaren även insekter. Ungarna matas med insekter. Sången som består av ett kort, gnisslande som övergår till ett accelererande svirrande metalliskt ljud. Framförs vanligen från en buske, stolpe eller telefonledning.Boet väl gömt i t.ex. åker eller dikesren. Lägger vanligtvis 4-5 gråa ägg som har bruna eller mörkare grå fläckar och streck. Honan sköter det mesta av ruvningen och uppfödningen av ungarna. Kan lägga fler kullar på en säsong. Kornsparven trivs i utpräglad jordbruksbygd och föredrar öppna landskap med träd, fält, åkrar och ängar.Antalet kornsparvar har miskat kraftigt bl.a. på grund av förändringar i jordbrukslanskap och jordbruksmetoder. Arten var nästan försvunnen från Sverige men Projekt kornsparv i Skåne samt åtgärdsprogrammet för kornsparv har gjort att arten ökat något i landet.