Lejon

Lejonet är det största landrovdjuret i Afrika och lever i flockar som kan variera mycket i storlek. En vanlig flockstorlek är två hanar, fyra eller fem honor samt ungar. Mindre flockar förekommer också, liksom avsevärt större sådana – flockar om fler än 30 individer har observerats.Lejonen jagar främst på natten, då de kan använda sitt goda mörkerseende för att få ett övertag gentemot bytesdjuren.De använder olika jakttekniker, allt från till synes välorganiserade jakter där var och en av deltagarna har sin specifika roll, till osynkroniserade förföljelsejakter.Under perioder då tillgången på bytesdjur är god brukar lejonen i högre utsträckning vara aktiva på dagen, vilket ökar chanserna att få se dem i aktion. Lejonjakter under dagtid är ganska vanliga i Ngorongorokratern. Lejonet är en av arterna som ingår i big five.Bra lejonparker: Serengeti , Ngorongoro . Ruaha  och Masai Mara  Lejon finns även i många andra parker.