Morups tånge

Morups Tånge, tidigare Mothorp. är ett område strax söder om Glommen, Falkenbergs kommun i Halland. Området som ligger i Morups socken är en stenig landtunga som sträcker sig långt ut i havet. I området finns en 27,6 meter hög fyr och ett naturreservat med samma namn.Getterön är nog den plats i Halland som är mest känd för sitt fågelliv, men även Morups Tånge är vida omtalat bland fågelskådare. Reservatet ligger precis söder om Glommen och domineras av en udde som sträcker sig långt ut i havet. Naturen är varierad med sanka blomsterrika gräsmarker, betade dynhedar och mängder av klappersten och block utmed stränderna. Stenarna går i alla möjliga nyanser av grått, rött och brunt och tillsammans med de påväxande stenlavarna skapar de en färgprakt av det mer dova slaget. Årstidens skiftningar ger Morups Tånge en säregen charm. Våren bjuder på spelande lärkor, vipor, storspov och häckande flyttfåglar i ett intensivt ljus. Många av Sveriges vadare kommer nu på besök. Man ser dem på strandängarna, i tånghögarna och i de grunda vikarna där det finns gott om mat i form av insekter, larver och blötdjur. I den sydligaste viken, Korshamn, finns det rikaste fågellivet. Det händer att hela stranden är fullproppad med fåglar som plockar bland den uppspolade tången Under sommaren skänker de lugnt betande kvigorna en rofylldhet över området. Om högsommaren blommar den vackra martornen ett par hundra meter om Morups Tånges resliga fyr. Om hösten när de kraftiga västvindarna drar fram över kusten kan man se havsfåglar som grålira och kustlabb flyga förbi nära land. Nu djupnar landskapsfärgerna på udden och flyttfåglarna drar rastlöst söderut innan vintern smyger sig in i kusttrakterna med kalla, klara dagar. Under flyttningstider på hösten dyker de verkliga rariteterna upp. Några av alla de ovanliga fåglar som passerat är fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad simsnäppa.Även om fågellivet är som mest intensivt under sommarhalvåret bjuder även vintern på fina fågelupplevelser. Då kan man till exempel zooma in pilgrimsfalk, snösparv eller någon av alla övervintrande dykänder i kikaren. Området blev naturreservat 1946 och har en yta på 210 hektar, varav 90 hektar land.