Myrspov

Typiska kännetecken:
Ca 35-40 cm. Vingspann ca 70 cm. Svagt uppåtböjd näbb. Hanen i sommardräkt har kopparröd färg på halsen, bröstet och magen. Honan har blekare färger. I vinterdräkt har både honor och hanar vit buk och undergump. I övrigt mest gråspräcklig. Häckar sällsynt i några få områden i Norrbotten och Västerbotten. Främst ryska myrspovar passerar och rastar i Sverige under flyttningen .Äter insekter och kräftdjur. Lätet är Ett nasalt och skrattande “kve-ke-ke-ke”. Boet av lavar och växtdelar döljs i en grund grop i marken. Lägger 4 ägg som båda föräldrar turas om att ruva i ca 3 veckor. Ungarna blir flygfärdiga efter ca 4 veckor och söker själva sin föda redan som mycket små. Myrspoven är den ovanligaste och den minsta av Sveriges fyra spovar. Det svenska beståndet övervintrar i Västeuropa. Flytten sker i september-oktober respektive maj-juni. Myrspoven är en av de fågelarter som genomför de allra längsta nonstopflygningarna. De finns de som flyger från Alaska till Nya Zeeland, en sträcka på 11 000 kilometer vilket tar upp emot 10 dygn.