Nötkreatur

Nötkreatur, också kallade nöt, nötdjur, nötboskap, kor, är domesticerade klövdjur av familjen oxdjur, det vill säga vanliga kor, tjurar, kvigor och kalvar. Dessa tamdjur används mest för mjölk- och köttproduktion, och som dragdjur.Ordledet nöt- i nötkreatur är fornsvenska (motsvarar danskans nød, norskans nötnaut, isländskans naut, nederländska noot, fornfrisiska năt, engelska neat) och är besläktat med ”nytta” och ”njuta”, som alla kommer av det forngermanska ordet nauta, ’egendom’ (jämför isländska nautr, ’värdefull egendom’, och litauiska naudà, ’vinst’, ’egendom’).

Ko

Med ko avses vanligen en hona av arten nötkreatur (Bos taurus) som har kalvat, det vill säga fött minst en avkomma, och därför producerar mjölk. Även motsvarigheten bland älgarrenaroxdjurelefantervalar och sälar kallas för ko. Ordet går tillbaka på ett germanskt *kwo-, som inte kan ges en säker indoeuropeisk etymologi.

Kviga

Innan en nötkreaturshona har kalvat för första gången kallas hon för kviga. Kvigan är dräktig i nio månader och nio dagar i genomsnitt innan hon får sin kalv och därmed blir en ko. Ordet går tillbaka på ett germanskt *kweigōn- eller *kwīgōn-, som inte kan ges en säker indoeuropeisk etymologi.

Kalv

En kalv är ett ungdjur av nötkreatur. Kalvar av honkön kallas kvigkalvar och kalvar av hankön tjurkalvar. När en ko föder en kalv kallas det kalvning. Ordet går tillbaka på ett germanskt *kalba-, som ofta sätts i samband med en indoeuropeisk rot som betyder ’livmoder, embryo, unge’.

Tjur, oxe och stut

En tjur är ett nötkreatur av hankön. En oxe är ett kastrerat nötkreatur av hankön som är över två år. En stut är en kastrerad tjur som är två år eller yngre. Ordet tjur går tillbaka på ett germanskt *þeura-, som möjligen tidigare varit *þaura-, och då identiskt med ett indoeuropeiskt *tawro-, som bland annat återfinns i latinets taurus. Ordet oxe går tillbaka på ett germanskt *úhsan– med släktingar i många indoeuropeiska språk.