Ormvråk

Typiska kännetecken: 
55 cm. Upp till 128 cm mellan vingspetsarna. En av våra vanligaste rovfåglar. Ses ofta kretsa runt i cirklar upp på himlen eller så sitter den ofta öppet på en stolpe vid vägkanten och spanar. I flykten breda runda vingar med tydliga ljus fält i handflatan. Stjärt och vingundersidor tätt tvärbandade. Varierar kraftigt i teckningen från väldigt ljusa, till nästan helmörka individer. Förekommer i hela landet utom i de inre delarna av Norrland och i fjällkedjan.Lever av gnagare, ormar, grodor och maskar. lätet är ett utdraget, klagande eller jamande vissling. Häckar i ett stort risbo ofta i mitten, av något större träd.