Pungmes

Typiska kännetecken:
Ca 11 cm. Grått huvud med svart ansiktsmask och spetsig näbb. Brunaktig rygg och ljus undersida. Förekommer i Södra Sverige. Äter insekter, spindlar och frön. Lätet är ett utdraget ”ziyy”.Bygger ett slutet pungformat bo med tunnelformad öppning. Hanen börjar bygga boet för att locka till sig en hona som sedan hjälper till med byggandet. Boet placeras hängande i en trädgren eller buske. 3-8 ägg som en av föräldrarna ruvar medan den andra föräldern flyttar till att annat ställe för att bygga nytt bo och hitta en annan partner. Detta kan upprepas flera gånger under en säsong. Ungarna är flygfärdiga efter ca 3 veckor.Pungmesen är en ganska ny art för Sverige och observerades första gången i mitten på 60-talet. Den häckar i landet sedan början av 70-talet. Pungmesen lever vid vegetationsrika stränder, sumpmarker och våtmarker med träd och buskage.Pungmesen kan ses i maj efter sitt vinterviste i sydvästra Europa. Flyttar tillbaka i september-oktober. Vissa övervintrar i sydligaste Sverige.