Rådjur

Rådjur är ett litet hjortdjur som väger 20–30 kilo och honan och hanen är nästan lika stora. Dess korta päls är till största delen rödbrun under sommaren, gråare under vintern och könen är mycket lika, bortsett från att hanen bär horn under en stor del av året. Hanen har även en hårtofs vid penis Rådjuret har ett hundskallsliknande varningsläte, och ett svagt visslande kontaktläte.Rådjur förekommer i såväl löv- som barrskog, och vid våtmarker. Den är en så kallad selektivbetare vilket innebär att den föredrar örter och lövträd medan gräs och andra växter med hög fiberhalt endast äts i mindre utsträckning. Rådjuret äter även svamp, särskilt kantareller.Dessutom kan den leva sida vid sida med andra hjortdjur som exempelvis dovhjort,