Råka

Typiska kännetecken:
Ca 40-50 cm. Vingspann ca 80-90 cm. Svart. Näbben är spetsig, något nedåtböjd och saknar fjädrar vid basen.Häckar i kolonier i Skåne, Öland och Gotland samt på några fler platser i landet som t.ex. i Uppsalatrakten. Äter allt men mest insekter, mask och växtdelar och avfall.
Talför och använder olika varierade läten som ibland liknar kråkans. Det vanligaste lätet är ett ”kah” eller ”krah”.Häckar i kolonier ofta i skogsdungar eller parker. Stort fodrat risbo som byggs av både honan och hanen i mars. Boet placeras ofta högt upp i ett träd i t.ex en allé eller en skogsdunge i en åker. Lägger ca 4-5 ägg i början av april som honan ruvar i knappt 3 veckor. Ungarna flygfärdiga efter ca 4 veckor men matas fortsatt av föräldrarna.