Rapsfjäril

Rapsfjäril är en av de allmänt förekommande dagfjärilarna i Norden. Den trivs i de flesta levnadsmiljöer och uppträder i två generationer per säsong i den största delen av landet och kan förekomma i tre generationer i södra delarna av Sverige Rapsfjäril påträffas under maj och juni, och även senare under året i flera generationer.
Vingarna är på översidan gulvita med få svarta teckningar. Hanen har endast svart teckning i framvingens spets och dess ytterkanter. Det har även honan, men hon har dessutom några svarta teckningar nästan mitt på framvingen och en svart teckning i bakvingens överkant. Vingribborna på undersidan av vingarna är ofta ganska kraftigt mörkpudrade.
Rapsfjärilen är allmän och finns i hela landet. Den flyger på nästan all slags mark, kanske mest i kulturpåverkade områden, och den saknas nästan endast i tät skog och på stora myrmarker.
Larven lever på allehanda växter som exempelvis löktrav,ängsbräsma., strandfräne, vägsenap, åkersenap och penningört.