Rödbena

Typiska kännetecken:
28 cm. Förutom sina röda ben och sin röda näbb, har den en tydligt vit bakkant på vingarna som syns när den flyger. Man ser då även tydligt det vita ryggslutet, eller övergumpen som det egentligen heter.Häckar i Sverige dels på strandängar och betesmarker intill kusten eller större insjöar, dels på blötängar eller vid stränder i fjällen. Finns även på Sydsvenska höglandet och sporadiskt i Norrlands inland. Äter mest insekter, men även blötdjur, kräftdjur och en del vegetabilier.Flyktlätet är ett tvåstavigt ”tju-hu”, eller ”tju-hu-hu”. Varnar med ett hamrande ”kly-kly-kly…”. Den har också ett joddlande spel.Ofta är boet dolt i en tuva, men inte så sällan kan det ligga helt öppet, särskilt om boet är placerat inne i ett måssamhälle. Förutom stora öppna områden vill rödbenan ha tillgång till observationsplatser, t.ex. stora stenblock eller staketstolpar.Rödbenan är en vaksam och orolig fågel som ofta larmar hela sin omgivning när fara hotar. Då man kommer för nära boet flyger hon ängsligt omkring fridstöraren och låter höra sitt enstaviga ”kly, kly, kly”. De 4 gulbruna, brunfläckiga äggen kan läggas redan i april i Sydsverige, men i landets nordliga delar kan det dröja ända till långt in i juni. Båda föräldrarna ruvar och efter 22 till 24 dagar kläcks äggen, och efter ytterligare en månad kan ungarna flyga. Arten flyttar under juli – september, till västra Europa, Medelhavsländerna och norra Afrika.