Rödstjärt

Typiska kännetecken:
14 cm. Hannen i häckningsdräkt är färggrann, med vit panna, svart strupe och grå mantel. Stjärt och undersida rödbrun. Honan är oansenligare färgad, brunaktig med ljus undersida och tegelröd stjärt.En av våra mest spridda arter och finns i hela landet.Äter insekter men ibland även bär Sången är kort men omväxlande, ofta med härmljud i. Kan påminna om både stenskvättans och svartvita flugsnapparens sång. Boet byggs i någon hålighet i träd eller murar, inte så sällan i jordhålor på marken eller under stenar. Rödstjärten föredrar att häcka i öppna, varma och torra skogsmiljöer. Eftersom det sydsvenska skogslandskapet var av en helt annan, mer öppen karaktär under 1800-talet torde rödstjärten ha varit vanligare förr. Rödstjärten anländer till Skåne normalt i mitten på april medan till de nordligare delarna av landet anländer den i slutet av maj eller i början av juni. När hannen anlänt på våren låter han höra sin sång vid praktiskt taget alla tider på dygnet. Rödstjärten känns lätt igen på den varmt roströda stjärten. När han sitter stilla, dallrar han ideligen på stjärten. Han gör ett nervöst intryck och vill helst sitta fritt under sången.