Sädesärla

Typiska kännetecken:
18 cm. Den enda svarta,grå och vita fågeln i sin storlek. Har en lång stjärt som den ofta brukar vippa med. Sädesärlan är mycket allmän i så gott som hela Sverige. Det är bara i Norrlands obebodda skogar och myrmarker som den inte trivs. I fjällen häckar den vanligtvis i björkskogsområdet men finns det bebyggelse så finns den även ovanför trädgränsen. Flyttar i september och övervintrar från Tyskland ända ner till norra Afrika. Återkommer i april. Äter:
I huvudsak insekter, men brukar även gå efter traktorer som plöjer sina åkrar, för att plocka åt sig av maskar småkryp och andra larver. Läte:
Flyktlätet är ett tydligt, ljust ”tzilitt”. Den kvittrande sången består i huvudsak av en upprepning av locklätet. Boet som byggs av honan kan byggas lite varstans. Enda kravet verkar vara att det finns ett visst skydd från ovan. En gång byggde ett par bo på ett fartyg och genomförde en tur och retur-resa till Amerika under sin häckning. Hittar hon ett bo som hon trivs med så återkommer hon gärna dit år efter år. Det finns exempel på ett sädesärlepar som använde samma bo 17 år i rad. Sädesärlan tillhör en av våra punktligaste flyttfåglar på våren och brukar komma till Mälardalen den 10 april. Den svenska populationen av sädesärlor har hållit sig ganska konstant, kanske att det skett en liten minskning under de senaste åren. Antalet par beräknas vara mellan 500.000 – 1 miljon par.