Salskrake

Typiska kännetecken:
Ca 40 cm. Vingspann ca 55-70 cm. Hanen omisskännlig kritvit dräkt svart på ryggen och tunna svarta streck. Honan och ungfåglar är grå med vit kind och rödbrun nacke och hjässa. Båda har svart runt ögat. Häckar i Lappland. Vissa övervintrar vid kusten i södra Sverige. Äter fisk och ryggradslösa djur. Hanens spelläte är ett dovt och accelererande knarrande som avslutas med ett hickande. Skapar bo i håligheter i trädstammar. Lägger ca 10 ägg som honan ruvar i en knapp månad.  Ungarna söker sin egen föda redan som mycket små men håller sig nära mamman. De flesta salskrakar övervintrar i Östersjön eller i västra/mellersta Europa. Höstflytten sker i oktober-december. Åter i april-maj.