Sandlöpare

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Litet kraftigare än kärrsnäppan. Ett klart vitt vingband som förtydligas av ett mörkt fjäderområde på båda sidor. Näbben är svart, rätt kraftig. Fåglar i vinterdräkt mycket ljusa.
  • Storlek: Längd 18-21 cm, vingbredd 35-39 cm, vikt 50-60 g.
  • Bo: En grund grop i grus eller sand, bomaterial torra löv och lavar.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 24-32 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 17 dygn. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar på den sibiriska tundran, i Europa bara på Spetsbergen. I Finland genomflyttare, på våren sällsynt och på hösten mer allmän.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttning juli-oktober, vårflyttning maj-juni. Övervintrar i Afrika och på stränderna i Europa samt på Nordsjöstränderna.
  • Föda: Ryggradslösa djur. Löper vid födosök snabbt längs strandlinjen och följer smidigt vågornas brytningar i vattenbrynet.
  • Läten: Ett kraftigt “bit”.

Sandlöparens huvud, hals och bröst är sommardräkt rostbruna med svarta prickar. Gränsen mellan bröstet och den vita buken är skarp. Ryggen är brokig i grått, svart- och gulbrunt. Hos ungfågeln är hjässan, bröstsidan, och framryggen svartbrun med vita fläckar, resten av ryggen är gråbrunaktig. Buken är vit utom krävans sidor som har brun fläckning. Sandlöparens vingpennor är mörka och i flykten syns det tydligt ett brett vitt vingband. Näbben och tarserna är vita och iris är brun.