Sångsvan

Sångsvan är en mycket stor vit andfågel som häckar i norra Europa och Asien. Från att ha varit nästan utdöd i Sverige i början av 1900-talet har den ökat explosionsartat och finns nu i stora delar av landet. Globalt anses arten vara livskraftig.
Häckningen sker spritt över hela Sverige från Skåne i söder till nordligaste Lappland.
Bygger oftast sitt bo på en liten holme i en göl eller tjärn omgiven av myrar.
Födan består av vattenväxter och dess rotstockar. Ibland även musslor och vatteninsekter.
Lätet är ett starkt ljudande trumpetande.Dräkten är vit med lång hals och litet huvud.
Näbben är kilformad näbb med svart spets och gul näbbrot.
Ungfåglarna är gråbruna första året.
Vingbredden är 2 – 2,8 m
Vikt :(Hane, Vuxen) 9,8 – 11 kg , 8,2 – 9,2 kg (Hona, Vuxen)
Den är Finlands nationalfågel.