Sångsvan

Typiska kännetecken:
140-160 cm. Vingspann på 205-235 cm. Mycket stor fågel. Kilformad näbb med svart spets och gul näbbrot. Dräkten är vit med lång hals och litet huvud. Ungfåglarna är gråbruna första året. Häckar spritt över hela Sverige från Skåne i söder till nordligaste Lappland. Bygger oftast sitt bo på en liten holme i en göl eller tjärn omgiven av myrar. Födan består av vattenväxter och dess rotstockar. Ibland även musslor och vatteninsekter.lätet är ett starkt ljudande trumpetande.