Sävsångare

Typiska kännetecken:
ca 13 cm. Vingspann ca 20 cm. Gråbrun med gulvit undersida. Gult ögonbryn och mörkstreckad hjässa. Förekommer i stora delar av landet. Vanligast inom två utbredningsområden, dels i söder/öster och i dels i fjällen. Äter: Främst insekter och spindlar.Läte: Ett omväxlande snabbt tjattrande ”jirra-jirra-jirra” som avbryts av visslingar och härmljud. Bo nära marken i tät vass eller buske. Lägger 3-6 ägg som föräldrarna ruvar i ca 2 veckor. Ungarna flygfärdiga efter 10-12 dagar. Hinner ofta med 2 häckningar per säsong. Sävsångaren trivs i vassnår med buskar i anslutning till våtmarker och slättsjöar. I fjällen håller den gärna till i fuktiga videsnår. Sången är särskilt intensiv före ruvningen då den sjunger nästan hela dygnet. Mest intensiv är sången i skymning och gryning. Sävsångarens sång liknar delvis rörsångarens. Ordleken ”sävsångaren sjunger rörligt, rörsångaren sjunger sävligt” är träffande och beskriver skillnaden. Antalet häckande sävsångare i landet är uppskattat till ungefär 100000 par. Den övervintrar i afrikas tropiker. Kommer i april-maj och återvänder i september.