Serval

Servalen är det vanligaste av de mindre kattdjur som förekommer i Östafrika (de övriga är afrikansk vildkatt, karakal och afrikansk guldkatt). Den är betydligt mindre än lejonet, leoparden och geparden (och en svensk lo), med en maxvikt på knappt 20 kg.Servalen är ganska skygg, vilket tillsammans med den måttliga storleken gör att den är svår att upptäcka. Den uppehåller sig främst i gräsmarker, där den använder sin goda hörsel för att lokalisera gnagare och andra smådjur, som liksom fåglar hör till huvudbytena.