Småtärna

Småtärna

Typiska kännetecken:
ca 21-25 cm. Vingspann 41-47 cm. Den minsta tärnan. Gul näbb med svart spets. Svart hjässa med en vit kil mellan näbbroten och ögonen.
Häckar i Skåne, på Västkusten, Öland och Gotland och nordligaste Bottenviken.
Äter små fiskar, kräftdjur, musslor, snäckor och insekter.
Lätet är högljutt gnällande.
Häckar vid sandstränder och bankar vid stora floder. Boet är en liten grop i marken där den lägger upp till tre ägg som kläcks efter 21 dagar. Småtärnans ungar är s.k. ”borymmare” vilket innebär att dom lämnar boet strax efter kläckningen. Dom blir flygfärdiga efter ca 3 veckor och matas av föräldrarna ytterligare en vecka.
Småtärnan övervintrar i Afrika.