Snatterand

Typiska kännetecken:
51 cm. Den mest anspråkslöst färgade av våra änder. Till största delen grå eller brunspräcklig, men har svarta stjärttäckare som brukar synas tydligt. Buken är vit och på vingarna syns svarta, vita och bruna teckningar. Näbben hos hannen i praktdräkt grå, medan den hos honan är mörk med ljus orangefärgada sidor.Finnes: I huvudsak längs med Östersjökusten från Öland i söder till Uppland i norr. Längs Västkusten betydligt sällsyntare. Lokalt häckar snatteranden även i södra Sveriges inland.Äter: I huvudsak alger och späda vattenväxter samt frön, men även insekter kräftdjur och mollusker. Läte: Ett djupt nasalt kraxande ”kro-ak”.Häckar: I vatten med rik undervegetation. Äggläggningen sker i juni, och boet ligger vanligtvis på en liten holme. Oftast är det dolt under buskar eller trädrötter. De 8 till 12 äggen är gulvita och ruvas i omkring 28 dagar. Snatteranden är en flyttfågel som lämnar vårt land i augusti – oktober. Har sina övervintringsområden kring Nordsjön. Återkomsten sker i april.