Späckhuggare

Späckhuggare är den största arten i delfinfamiljen och en välkänd tandval. Späckhuggare förs ibland till en separat familj, Globicephalidae, späckhuggare och grindvalar. Hanar av späckhuggare blir vanligen 8,5 meter långa och stora individer har uppmäts med 9,8 meter längd. Honor är med en genomsnittlig längd av 7,0 meter och en maximal längd av 8,5 meter  Vikten ligger vanligen mellan tre och fyra ton. Beroende på olika ar anges den maximala vikten för hanar till 9,0 ton. Honor kan väga upp till 5,5 ton Späckhuggaren har en mycket karakteristisk färgteckning, svart med vit buk, en vit fläck på sidan och en bakom och ovanför ögat. Mönstret och ryggfenans utseende varierar mellan individerna och de kan på så sätt skiljas från varandra. Ryggfenan är karakteristisk, hos hannar når den omkring 1,8 meter upp och hos honor är den cirka en meter hög.Kalven väger vid födelsen omkring 180 kilo och mäter ungefär 2,1 till 2,4 meter.