Stellers Sea Lion

Stellers sjölejon  är störst av alla öronsälar. Den lever i stora flockar vid norra Stilla havets kustlinjer och är en hotad art av sjölejon i norra Stilla havet . Bland arten sälar är det endast för valrossen och de två arter av elefantsälar som är större. Arten är uppkallad efter den naturalistiska Georg Wilhelm Steller, som först beskrev dem 1741. Stellers sjölejon har väckt stor uppmärksamhet under de senaste decennierna på grund av betydande och i stort sett oförklarlig minskning i antalet över en omfattande del av deras nordliga räckvidd i Alaska .