Stenknäck

Traneviken Flatön

Typiska kännetecken:
18 cm. Omisskännlig på sitt stora huvud och sin kraftiga näbb. Näbben är mörkt blygrå under sommaren och ljusbeige vintertid. Kraftigt vitt band på de mörkt blåskimrande vingarna som går från vingknogen in mot bakre delen av ryggen. I övrigt mörkt tecknad.Häckar sparsamt till sällsynt i södra och mellersta Sverige.Födan består av insektslarver, frön och kärnor från diverse olika frukter.
Boet byggs på varierande höjd i en buske eller uppe i ett träd.