Övrig svamp

Min avsikt med att visa foto på svampar, är inte att reda ut namnen på de olika sorterna utan endast att de är intressanta fotoobjekt i en oftast fin miljö. Vissa svampar som de flesta känner till har fått en egen sida men då jag inte känner skillnaden har dessa hamnat på en gemensam sida. Har du kunskap och känner till de olika svampsorterna tar jag gärna emot dina kommentarer och ordnar en egen sida för dessa objekt….