Svarthakad buskskvätta


Svarthakad buskskvätta är en buskskvätta som tillhör familjen flugsnappare. och lever på öppna ytor med enstaka buskar, till exempel på högmossar och hedar. Häckningstiden infaller mellan mars och augusti och den lägger ofta två kullar. Boet göms på marken och byggs av gräs, strån, mossa och rötter. Honan lägger fem till sex ägg i varje kull. Svarthakad buskskvätta livnär sig av insekterspindlar och maskar, som den oftast fångar på marken.